Dansk
  
English
  • Ordliste
  • Sitemap

NunaMinerals under betalingsstandsning

NunaMinerals A/S er udfører mineralefterforskning i Grønland. Selskabet har til formål at udvikle og udnytte Grønlands mineralressourcer med henblik på at opbygge en lønsom virksomhed med indtægter fra medejerskab i miner, royalties fra minedrift samt fra salg af projekter.

RETTELSE: FRISTEN FOR INDSENDELSE AF FULDMAGTER TIL NUNAMINERALS’ GENERALFORSAMLING ER FREDAG DEN 20. NOVEMBER 2015.

I den oprindelige version er der en fejl i fristen for fuldmagter. En tilrettet version af indkaldelsen findes på Selskabets hjemmeside.

7 dage
30 dage
90 dage
1 år
5 år
Se prisudvikling på: