• Ordliste
  • Sitemap

NunaMinerals A/S er det førende selskab inden for mineralefterforskning i Grønland. Selskabet har til formål at udvikle og udnytte Grønlands mineralressourcer med henblik på at opbygge en lønsom virksomhed med indtægter fra medejerskab i miner, royalties fra minedrift samt fra salg af projekter.

Nunaminerals’ Announces a 43-101 Technical Report for the Companys Vagar Gold Prospect, South Greenland - download in pdf (7,2 Mb)

7 dage
30 dage
90 dage
1 år
5 år
Se prisudvikling på: